Contact Us

Hong Kong office address:

  • Room 1409, 14/F Harbour Centre, No. 25 Harbour Road, Wan Chai. Hong Kong
  • +86-755-89332436

Shen Zhen office address:

  • Room 303 A Block Jinyucheng Plaza, Bulong Road Bantian Street, LongGang District, Shen Zhen, Peoples Republic of China
  • +86-755-89332436

Feedback form